ตลาดโก้งโค้ง (บ้านแสงโสม)


ด้วยความที่พระนครศรีอยุธยา เคยเป็นราชธานีเก่าของบ้านเรา และยังมีประวัติศาสตร์อันยาวนานถึง 417 ปี ทำให้มีสถานที่ในความทรงจำของคนหลายชั่วอายุคนสืบต่อกันมามากมาย รวมถึงที่นี่ “ตลาดโก้งโค้ง” ก็เป็นหนึ่งในนั้นค่ะ ซึ่งที่มาของตลาดโก้งโค้งนั้นก็น่ารักแบบไทยๆ เรา มาจากตลาดในสมัยโบราณที่พ่อค้าแม่ค้าจะนั่งขายสินค้าอยู่บนพื้น คนที่มาซื้อของก็จะต้องโก้งโค้งเพื่อเลือกดูของนั่นเอง และด้วยการโก้งโค้งของคนไทยสมัยก่อนนั้นก็ทำได้สุภาพ นุ่มนวล เป็นกิริยาที่แสดงถึงความอ่อนน้อมถ่อมตน ไม่ถือตัวที่ต้องลงไปนั่งกับพื้นเพื่อซื้อของ ทำให้ในสมัยโบราณภาพการซื้อขายจะเต็มไปด้วยอัธยาศัยไมตรีระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขายนั่นเองค่ะ และจนถึงทุกวันนี้ตลาดโก้งโค้ง ก็ยังมีอยู่ที่นี่ บริเวณบ้านแสงโสม ตำบลขนอนหลวง ค่ะ
ตลาดโก้งโค้ง จะเปิดตลาดสัปดาห์ละ 4 วัน คือวันพฤหัสบดี-วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ที่นี่ยังคงรักษาความดั้งเดิมของบรรยากาศในสมัยก่อนๆ ไว้ มีข้าวของมากมายให้เราได้เลือกซื้อ ทั้งอาหารคาว อาหารหวานขนมโบราณ ผลไม้ต่างๆ จนไปถึงเครื่องไม้ เครื่องมือ อุปกรณ์เครื่องใช้ในบ้าน ของแต่งบ้านนานาชนิดทีเดียว

นอกจากนี้ ความน่ารักของชาวกรุงเก่าที่ตลาดโก้งโค้งยังมีอีกค่ะ ชาวตลาดจะมีประเพณีที่ทำกันเป็นประจำ คือการรำวงกลองยาวถวายพ่อปู่แสงโสม และสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ทุกเช้าเวลา 10.00 น. และยังมีการทำบุญตักบาตรเหรียญในวันอาทิตย์ต้นเดือนของทุกเดือน นักท่องเที่ยวที่ไปเที่ยวตลาดสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้อีกด้วย หรือใครจะอยากไปร่วมรำวงกับชาวตลาดก็ไม่ว่ากัน เพราะเสียงกลองยาวนั้นมันชวนให้คึกคักจริงๆ