ตลาดลาดชะโด

 


ตลาดลาดชะโด ชวนไปเที่ยวอยุธยา แวะเที่ยวตลาดริมคลองเก่าแก่อายุกว่า 100 ปี ชมอาคารบ้านเรือนโบราณมาที่นี่ที่เดียวได้ทั้ง กิน เที่ยว ช้อป

ตลาดลาดชะโด เป็นอีกหนึ่งตลาดเก่าแก่ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่มีอายุกว่า 100 ปี มีพัฒนาการมาจากตลาดน้ำที่มีเรือนแพค้าขายของชาวจีน จากนั้นได้เริ่มมีการก่อสร้างตลาดริมน้ำและบนบกขึ้นให้กว้างใหญ่กว่าร้อยคูหา ปัจจุบันยกจากน้ำขึ้นบกกลายเป็นตลาดวิถีชีวิตริมน้ำ

สำหรับ ตลาดลาดชะโด ได้เปิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวให้หลายคนได้รู้จักมากขึ้นด้วยการจัดประเพณีงานแห่เทียนพรรษาทางน้ำ ณ คลองลาดชะโด (วันอาสาฬหบูชา วันที่ 19 กรกฎาคม 2559) เพื่อสืบสานประเพณีเก่าแก่หนึ่งเดียวในประเทศไทยให้คงอยู่คู่กับความเป็นเอกลักษณ์ของตลาดลาดชะโด ด้วยเรือนไม้ขนาดใหญ่ที่สร้างหันหน้าเข้าหากัน ด้านหน้าทางเดินสร้างเป็นถนนกว้าง ๆ เชื่อมโยงชุมชนที่มีทั้งวัด โรงเรียน ศาลเจ้า โรงสีและโรงภาพยนตร์เก่าแก่เข้าด้วยกัน

ส่วนชื่อเดิมของชุมชนลาดชะโดแห่งนี้เรียกว่าบ้านจักราช เป็นชุมชนที่เกิดขึ้นหลังจากพม่าปล้นกรุงศรีอยุธยาและถอนกำลังลงไปในปี พ.ศ. 2310 และชื่อของชุมชนลาดชะโดนั้น มาจากบริเวณบ้านจักราช มีคลองที่เชื่อมต่อออกไปสู่แม่น้ำน้อยและมีปลาชะโดจำนวนมากนั้นเอง
ปัจจุบันชาวชุมชนลาดชะโดได้ร่วมใจกันอนุรักษ์อาคารบ้านเรือนในชุมชน จนได้พระราชทานรางวัลอนุรักษ์ศิลปสถาปัตยกรรมดีเด่น เมื่อปี พ.ศ. 2549 ซึ่งภายในตลาดก็มีร้านค้าเก่าแก่มากมาย อาทิ ร้านถ่ายรูป, ร้านตัดผม, ร้านตัดเสื้อ, ร้านขายของชำ, ร้านยาไทยของหมอจรัล ที่โด่งดังมากเรื่องยารักษาไข้ทับระดู แถมที่นี่ยังเป็นบ้านเกิดศิลปิน นักร้อง นักแต่งเพลง ในยุคทศวรรษ 1970 ธีรศักดิ์ อัจจิมานนท์ ผู้ขับร้องเพลงกุหลาบแดง และลมลวงที่โด่งดังอีกด้วย

นอกจากนี้ยังมีพิพิธภัณฑ์บ้านเก่าของนายกเทศมนตรี ร้านขายเครื่องสังฆภัณฑ์และพวกหรีดผ้าซึ่งเป็นของมีชื่อเสียงของที่นี่ รวมทั้งมีการจัดแสดงภาพถ่ายข้าวของเครื่องใช้ในอดีต มีตู้แสดงปลาน้ำจืดหลายพันธุ์ โรงมหรสพที่ปัจจุบันกลายเป็นสมาคมชาวประมง โรงฉายหนังฉายให้ชมฟรี ๆ

และที่ตลาดลาดชะโดยังเป็นโลเคชั่นหลักของภาพยนตร์-ละครหลายเรื่องที่เคยยกกองมาถ่ายทำ อาทิ บุญชู, รักข้ามคลอง, ดงดอกเหมย และความสุขของกะทิ เป็นต้น พร้อมชมซากเรือเมล์ขนาดใหญ่ที่ถูกกู้ขึ้นมาจัดแสดงให้นักท่องเที่ยวได้ชื่นชม