ใยอาหาร ป้องกันมะเร็งต่อมลูกหมาก

ผลดีของใยอาหารในความนึกคิดของคนทั่วไป ก็คงหนีไม่พ้นแก้ท้องผูก ลดความเสี่ยงต่อการเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจ ยังแสดงให้เห็นว่าใยอาหารเป็นสารอาหารที่ดีต่อสุขภาพคุณผู้ชายอีกด้วย

ต่อมลูกหมากเป็นส่วนประกอบของระบบทางเดินปัสสาวะเพศชาย มีหน้าที่หลั่งของเหลวขุ่นขาว ลงในน้ำอสุจิในช่วงที่มีการหลั่งน้ำอสุจิ ของเหลวที่เป็นด่างเล็กน้อยนี้ มีความสำคัญต่อการปฏิสนธิ เนื่องจากอสุจิไม่ชอบสภาวะแวดล้อมที่เป็นกรดในช่องคลอด อย่างไรก็ตามต่อมลูกหมากก็กลายเป็นปัญหาหนักอกอย่างหนึ่งของผู้ชาย เมื่ออายุมากขึ้นฮอร์โมนเพศชายจะกระตุ้นให้ต่อมลูกหมากโต จนทำให้ปัสสาวะบ่อยปัสสาวะตอนกลางคืน นอกจากนี้ยังพบปัญหามะเร็งต่อมลูกหมาก ซึ่งพบมากในชายอเมริกัน (โดยเฉพาะเชื้อสายแอฟริกัน) และสแกนดิเนเวีย นอกจากนี้มะเร็งต่อมลูกหมากยังเป็นมะเร็งที่พบบ่อยเป็นอันดับ 4 ใน ชายไทยอีกด้วย

คณะนักวิจัยชาวญี่ปุ่นได้ติดตามผลการตรวจสุขภาพของชายญี่ปุ่นอายุระหว่าง 45-75 ปี จำนวน 43,435 คน เป็นเวลาเฉลี่ย 11.6 ปี ในช่วงดังกล่าวมีผู้ป่วยเป็นมะเร็งต่อมลูกหมาก 825 คน ผลการศึกษาพบว่า การบริโภคใยอาหารช่วยลดความเสี่ยงต่อการเป็นโรคนี้ โดยผู้ที่บริโภคใยอาหารมากสุดจะมีความเสี่ยงต่อการเป็นโรคนี้ลดลง 41% เมื่อเทียบกับผู้ที่บริโภคใยอาหารน้อยสุด โดยตัดอิทธิพลตัวแปรกวนอื่นๆ เช่น อายุ การสูบบุหรี่ การดื่มสุรา สถานการณ์สมรส คณะนักวิจัยอธิบายว่า ใยอาหารอาจลดความเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งต่อมลูกหมาก โดยผ่านกลไกต่างๆ เช่น เพิ่มความไวต่ออินซูลิน และเพิ่มระดับของโปรตีนที่จับกับฮอร์โมนเพศในเลือด

ดังนั้น คุณผู้ชายที่ปรารถนาจะมีสุขภาพที่แข็งแรง คงต้องมาเพิ่มจำนวนการบริโภคผักและผลไม้ต่อวัน ดังแนวการรณรงค์ที่ว่า “ผักครึ่งหนึ่ง อย่างอื่นครึ่งหนึ่ง” และลดปัจจัยเสี่ยงอื่นๆ ต่อการเป็นมะเร็งต่อมลูกหมาก เช่น อาหารที่มีเนื้อสัตว์มาก หรือไขมันสูง อาหารที่มีปริมาณไลโคพีนหรือเบต้าแคโรทีนน้อย ตลอดจนการสัมผัสกับแคดเมียม เป็นต้น